Domov Mapa Pridať miesto Blog

Podmienky používania

Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

Podmienky pridávania miest

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuverejniť miesta, ktoré nespĺňajú následovne podmienky:

  • Na územi Slovenskej Republiky
  • Verejne dostupné
  • Bez miestných obmedzení
  • Miesto nesmie byť už pridané (duplikát)
  • Lokalita na mape (tolerancia do 100m)
  • Vstup so psom povolený

Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby

Spracúvanie údajov používateľov stránky sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so súvisiacimi právnymi predpismi. Prevádzkovateľ portálu spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu e-mailová adresa na dobu 5 rokov. Právnym základom pre spracúvanie je výkon našej činnosti, pri ktorej je e-mailová adresa potrebná pre využívanie našich služieb. Zároveň slúži na prípadné kontaktovanie v súvislosti s využívanou službou na našom portáli.

Právo zmeny stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.